Climbing and Mountaineering Belgium

Nationale federatie - federation nationale

woensdag 30 september 2009

NIEUWS/NOUVELLES

KLIMMASSIEVEN -MASSIFS D'ESCALADE

Comblain-la-Tour en Sy

KLIMMEN VERBODEN - ESCALADE INTERDITE

Wegens ontbreken van een geldige milieuvergunning is het klimmen op deze beide massieven momenteel ten strengste verboden.

Par manque d'un permis d'environnement valable, l'escalade des ces deuw massifs est actuellement strictement interdite